Søg
Menu

Energipolitik

ENERGILEDELSE - ISO 50001
Petersen Tegl A/S har frivilligt implementeret den internationale standard Energiledelse ISO 50001. Dette bidrager til en mere effektiv brug af tilgængelige energiressourcer, øger konkurrencedygtigheden og reducerer udledningen af drivhusgasser samt andre miljømæssige konsekvenser i denne forbindelse.

ENERGIMÅL
Petersen Tegl A/S stræber efter at være en miljøbevidst virksomhed, som minimerer mængden af forbrugt energi pr. fremstillet enhed, uden at det får indflydelse på produktkvaliteten.

ENERGIPOLITIK

  • At overholde såvel lovmæssige som frivillige krav, som værket har forpligtet sig til at overholde
  • At opstille nye energimål og handlingsplaner hvert år.
  • At udarbejde brugbare nøgletal til styring af energiforbruget
  • At større energiforbrugende udstyr løbende underkastes energibevidst kontrol og vedligehold.
  • At energihensyn indgår i beslutningsgrundlaget ved nyindkøb samt projektering af ombygninger og nyanlæg.
  • At afvigelser fra overholdelse af målsætningen og politikken registreres, undersøges og rettes op.
  • At systemets dokumenter og registreringer sikrer en synliggørelse af overholdelse af energistyrelsens krav og anden relevant lovgivning.
  • At systemets egnethed og effektivitet regelmæssigt bliver vurderet.
  • At medarbejdere løbende informeres, motiveres og uddannes inden for energiområdet.

OVERVÅGNING
Petersen Tegls energiledelsessystem er certificeret af Force Certification, som udfører årlige tilsyn for at sikre overholdelse af kravene i ISO 50001.

MILJØVAREDEKLARATAION
En miljømæssig produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) er et uafhængigt verificeret og registreret dokument, som giver transparente og sammenlignelige oplysninger om et produkts miljøpåvirkning gennem hele dets levetid. 

EPD Danmark har udarbejdet en EPD for produkterne fra Petersen Tegl i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Denne EPD er blevet verificeret af tredjepart.

EPD’en, som er baseret på en vugge-til-grav-proces med en referencelevetid (reference service life, RSL) på 150 år, viser, at brug af lerprodukter fra Petersen Tegl til byggeprojekter er et bæredygtigt valg. Med hensyn til referencelevetiden indeholder EPD’en følgende uddybninger:

“Studier har vist, at byggeprodukter af ler skiller sig ud i kraft af deres lange holdbarhed og overlever uden vedligeholdelse og med en levetid på 150 år eller mere.” 

“Lerprodukter holder i flere århundreder. De kræver ingen vedligeholdelse, udskiftning eller overfladebehandling. Levetiden for et byggemateriale er afgørende for dets miljøpåvirkning. Jo længere et produkt holder, jo mindre vil det påvirke miljøet, som det er defineret i modul B i EN 15804.”