Visualisering - teksturer til 3D

Herunder hentes murværksteksturer i form af billedfiler til brug i visualiseringsprogrammer. Teksturerne med Petersen Tegls mursten ligger i jpg-format, og kan downloades/åbnes ved klik på billederne nedenfor. Ved siden af teksturerne vises en prøvevisualisering (hhv. lys og mørk fuge) som også kan downloades. Filerne kan også findes på de enkelte produkters sider.
Farverne må kun betragtes som vejledende.

Størrelse på teksturer:
Bredde på murværk i dansk normal format:
4 mursten, hver med 1 fuge = 95 cm.

Højde på murværk i dansk normal format:
3 skifter = 20 cm
15 skifter = 1 meter.
Størrelse på nedenstående teksturer: Ca. B 312 x H200 cm