PETERSEN TEGL 225 YEARS

Petersen Tegl ligger samme sted ved Nybølnor som ved grundlæggelsen for over 220 år siden.

Bolsmand Peter Andresens tilladelse til at producere tegl - underskrevet af Kong Christian VII i 1791.

Teglværkets kontor er indrettet i det tidligere hønsehus fra 1930'erne. Bag tranformationen står arkitekt Annette Petersen, 8. generation Petersen.

Omgivelserne — her Kolumba™ haven.

Christian A. Petersen - teglværkets indehaver og 7. generation Petersen i lige linje.

Morgensnak til ære for fotografen.

Hos Petersen Tegl sætter man en ære i at holde teglfremstillingens ældgamle principper i hævd.

Stedet er kendt for sit samarbejde med kunstnere. Vibeke Fonnesberg er en af dem

'Emma' - teglværkets skib under ledelse af kaptajn Lars 'Lasse' Truelsen og Michael Durow.

Historien

Den 17. maj 1791 gav Kong Christian den Syvende husmand Peter Andresen tilladelse til at drive teglværk ved Nybøl Nor. Peter Andresen, som drev et lille landbrug på stedet, var dermed den første teglbrænder i familien Petersen. I dag drives teglværket af Christian A. Petersen og hans døtre, som henholdsvis 7. og 8. generation i lige linje.

 

Det 6,5 km² store Nybøl Nor var dengang, som nu, ideelt for teglværksindustri. Langs norets kyster var der rige forekomster af istids-ler, og noret havde direkte, sejlbar forbindelse til Flensborg Fjord. Tilbage i 1700-tallet lå teglværkerne side om side. Med omkring 50 teglværker var koncentrationen dengang Nordeuropas største. I dag er der seks teglværker tilbage.

 

Fra at være et lokalt teglværk, grundlagt for mere end 220 år siden, har Petersen Tegl udviklet sig til at være en højt specialiseret virksomhed med global eksport. Udviklingen er foregået - og foregår fortsat ­ i samarbejde med arkitekter i hele verden.